ลงชื่อเข้าใช้งาน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี)
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร.0 5387 3850-8  e-Mail: researchmju@mju.ac.th
การแสดงผลเว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Internet Exporler v.9 ขึ้นไป  Firefox และ Google Chrom