ผู้บริหาร และบุคลากราสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 27/12/2562 9:52:17     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 190

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากราสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งสำนักวิจัยได้ รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชุดการแต่งกายคนถือป้ายขบวนพาเหรด และรางวัลชนะเลิศกีฬามหาสนุก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้องหางเครื่อง ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้รับรางชมเชย จากการประกวดดังกล่าว ณ ลานจตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้สูญเสียคุณพ่อบรรพต พลูสวัสดิ์

17/1/2563 13:50:10
49

กิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

17/1/2563 13:48:17
40

สำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่

14/1/2563 14:28:46
62

ผู้บริหาร และบุคลากราสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

27/12/2562 9:52:17
191

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) และการเสนอขอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

23/12/2562 16:43:47
133

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในส่วนโครงการ ส่งเสริมเชียงใหม่ Local Food

2/12/2562 14:24:48
182

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

30/11/2562 13:11:31
228

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัย ในงาน หอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019)

29/11/2562 15:09:11
216

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

21/11/2562 10:43:26
244

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ คณะดูงานจากศูนย์อาชีพคนพิการอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/11/2562 16:28:42
217