ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

24 ส.ค. 2559 , 10:35:32

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา