ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 142
สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

14 ก.ย. 2559 , 15:45:32

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา