สำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2563 14:28:46     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 61

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายบุญธรรม บุญเลา, นายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้สูญเสียคุณพ่อบรรพต พลูสวัสดิ์

17/1/2563 13:50:10
49

กิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

17/1/2563 13:48:17
40

สำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่

14/1/2563 14:28:46
62

ผู้บริหาร และบุคลากราสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

27/12/2562 9:52:17
190

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) และการเสนอขอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

23/12/2562 16:43:47
133

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในส่วนโครงการ ส่งเสริมเชียงใหม่ Local Food

2/12/2562 14:24:48
182

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

30/11/2562 13:11:31
228

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัย ในงาน หอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019)

29/11/2562 15:09:11
216

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

21/11/2562 10:43:26
244

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ คณะดูงานจากศูนย์อาชีพคนพิการอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/11/2562 16:28:42
217